Rekisteri (GDPR) ja yksityisyys

Päivitetty xx.xx.xxxx

1. Rekisterin pitäjä
Turun Miekkailijat ry
Tuureporinkatu 2
20100 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisterissä koskevissa asioissa
Inka Mikkilä, info@turunmiekkailijat.fi

3. Rekisterin nimi
Turun Miekkailijat ry:n – urheiluseuran jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään pääasiallisesti vain urheiluseuran maksujen toimittamiseen. Niitä voidaan käyttää asiakaspalveluun, viestintään, markkinoinnin suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen, raportointiin ja sekä muuhun rekisterinpitäjän toiminnan kehittämiseen liittyvään tarkoitukseen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sille on perustelu ja se nähdään tarpeelliseksi. Sen jälkeen ne tuhotaan turvallisella tavalla.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • Etunimi, Sukunimi, Y-tunnus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltä hänen liittyessään Turun Miekkailijat ry:n jäseneksi tai hänen osallistuessaan Turun Miekkailijat ry:n alkeiskurssille. Tietoja ei hankita tai haeta muita tapoja käyttäen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei palvelu sitä vaadi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, vain jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso.

9. Rekisterin suojauksen perusteet
A. Fyysinen aineisto: Fyysistä aineistoa ei säilytetä.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksella. ATK-järjestelmät ovat lukittuja ja niihin pääsy on vain tietoon oikeutetulla. Tietoverkko ja ATK-järjestelmät on myös suojattu palomuurilla ja asianmukaisilla turvaohjelmilla. Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL – Suojatulla yhteydellä.

10. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Rekisteröidyn tulee lähettää henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastuspyyntö erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Turun Miekkailijat ry / Inka Mikkilä
Tuureporinkatu 2
20100 Turku

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • Saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • Vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • Peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • Saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
 • Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 • Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 • Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Turun Miekkailijat ry
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / vastaanotto
Tuureporinkatu 2, 20100 Turku
info@turunmiekkailijat.fi