Sääntömääräinen vuosikokous 15.2.2022 klo 20:00

Vuosikokouskutsu 2022

Tervetuloa Turun Miekkailijat ry – Åbo Fäktare rf sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika: Tiistai 15.2.2022 klo 20:00

Paikka: Kokouspaikkana Pyrkivän Saunakabinetti, sisäänkäynti miekkailusalin ulko-oven kautta. Kabinetin ovi on heti oikealla sisään tultaessa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. tilinpäätös, vuosikertomus ja valitaan seuran hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Inka Mikkilä, Rikhard Karlsson ja Oskar Kiljander. Nykyinen hallitus kannustaa hallitustyöskentelystä kiinnostuneita, täysi-ikäisiä seuran jäseniä ja jäsenmaksun maksaneita miekkailijoiden vanhempia asettumaan ehdokkaaksi vapautuville hallituspaikoille, tervetuloa vuosikokoukseen!

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut henkilöt
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Tuloslaskelma ja toimintakertomus vuodelta 2019 sekä toiminnantarkastajan lausunto
 6. Tilipäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 7. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsen- ja kurssimaksujen suuruuksien vahvistaminen vuodelle 2020
 8. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
 9. Toiminnantarkastajan valinta
 10. Muut käsiteltävät asiat
 11. Kokouksen päättäminen