Sääntömääräinen vuosikokous 6.2.2023 klo 18.00

Vuosikokouskutsu 2023

Tervetuloa Turun Miekkailijat ry – Åbo Fäktare rf sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika: Maanantai 6.2.2023 kello 18.00

Paikka: Kokouspaikkana Pyrkivän saunakabinetti, sisäänkäynti miekkailusalin ulko-oven kautta. Kabinetin ovi on heti oikealla sisään tultaessa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. tilinpäätös, vuosikertomus ja valitaan seuran hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Nina Hyvönen, Mikko Mellanen ja Rami Haapasalo. Nykyinen hallitus kannustaa hallitustyöskentelystä kiinnostuneita, täysi-ikäisiä seuran jäseniä ja jäsenmaksun maksaneita miekkailijoiden vanhempia asettumaan ehdokkaaksi vapautuville hallituspaikoille.

Tervetuloa vuosikokoukseen.

Esityslista

 1. Avataan kokous
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima tuloslaskelma ja toimintakertomus vuodelta 2022 sekä toiminnantarkastajan lausunto
 6. Tilipäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuu velvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, joka on myös seuran puheenjohtaja
 9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen 6 jäsentä, joista 3 erovuorossa olevien Nina Hyvönen, Mikko Mellanen ja Rami Haapasalo tilalle
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
 11. Vahvistetaan kausi-, alkeiskurssi-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Kokouksen päättäminen