Vuosikokouskutsu 2019

Tervetuloa Turun Miekkailijat ry – Åbo Fäktare rf sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika: Maanantai 11.2.2018 klo 17:30

Paikka: Kokouspaikkana Pyrkivän Saunakabinetti, sisäänkäynti miekkailusalin ulko-oven kautta. Kabinetin ovi on heti oikealla sisään tultaessa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. tilinpäätös, vuosikertomus ja valitaan seuran hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Nykyinen hallitus kannustaa hallitustyöskentelystä kiinnostuneita, täysi-ikäisiä seuran jäseniä ja jäsenmaksun maksaneita miekkailijoiden vanhempia asettumaan ehdokkaaksi vapautuville hallituspaikoille, tervetuloa vuosikokoukseen!

Esityslista

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut henkilöt.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Tuloslaskelma ja toimintakertomus vuodelta 2018 sekä toiminnantarkastajan lausunto.
 6. Tilipäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen.
 7. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä jäsen- ja kurssimaksujen suuruuksien vahvistaminen vuodelle 2019 sekä harrastajalisenssin liittäminen jäsenmaksuun.
 8. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen.
 9. Toiminnantarkastajan valinta.
 10. Muut käsiteltävät asiat.
 11. Kokouksen päättäminen.