Sääntömääräinen vuosikokous 12.2.2024 klo 18.00

Vuosikokouskutsu 2024

Tervetuloa Turun Miekkailijat ry – Åbo Fäktare rf sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika: Maanantai 12.2.2024 kello 18.00

Paikka: Kokouspaikkana Pyrkivän saunakabinetti, sisäänkäynti miekkailusalin ulko-oven kautta. Kabinetin ovi on heti oikealla sisään tultaessa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. tilinpäätös, vuosikertomus ja valitaan seuran hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Inka Mikkilä, Oskar Kiljander ja Rikhard Karlsson, minkä lisäksi Joonas Koivunen jättää tehtävänsä kesken kauden. Nykyinen hallitus kannustaa hallitustyöskentelystä kiinnostuneita, täysi-ikäisiä seuran jäseniä ja jäsenmaksun maksaneita miekkailijoiden vanhempia tulemaan paikalle kokoukseen ja halutessaan asettumaan ehdokkaaksi vapautuville hallituspaikoille. Myös alaikäiset seuran jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kokoukseen.

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Esityslista

 1. Avataan kokous
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään hallituksen laatima tuloslaskelma ja toimintakertomus vuodelta 2023 sekä toiminnantarkastajan lausunto
 6. Tilipäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, joka on myös seuran puheenjohtaja
 9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen 6 jäsentä, joista 3 erovuorossa olevien Inka Mikkilän, Oskar Kiljanderin ja Rikhard Karlssonin tilalle ja 1 kesken kauden tehtävänsä jättävän Joonas Koivusen tilalle.
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja
 11. Vahvistetaan kausi-, alkeiskurssi-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  1. – Vahvistetaan hallituksen laatima ohjesääntö yhdistyksen merkeistä, lipusta ja huomionosoituksista
 13. Kokouksen päättäminen